Energie in transitie

14-12-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000378
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers met elkaar
Onderzoeksvraag
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de ambities, rolopvatting, instrumentgebruik, inzet en resultaten tot nu toe van de provincies op het gebied van energietransitie in de periode 2016-1 april 2018?
Gericht op
Provinciale Staten
Samenvatting
De 5 provinciale rekenkamers hebben samen in kaart gebracht hoe ver de 12 provincies zijn met energietransitie. Hierover hebben zij aanbevelingen gedaan aan PS.
Rapport document