Subsidiebeleid, Voor wat Hoort wat?

05-09-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bbdd1680c117000436
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Bongers Onderzoek & Advies
Onderzoeksvraag
Is de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Hoorn rechtmatig, doelmatig en doeltreffend?
Gericht op
lokale overheid
Samenvatting
De naleving van het subsidiebeleid is op hoofdlijnen rechtmatig. De relatie tussen de subsidies en het te bereiken resultaat is echter onduidelijk, waardoor de doelmatigheid en de doeltreffendheid niet inzichtelijk zijn.
Rapport document