Proces Bouwaanvraag gemeente Leerdam

01-09-2006 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000344
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
1. Hoe kan het begrip doelmatigheid specifiek voor het proces behandeling bouwaanvraag worden geoperationaliseerd? 2. Welke normen zouden voor dit begrip gehanteerd kunnen worden? 3. In hoeverre voldoet het cluster aan de gestelde normen? 4. Welke mogelijke discrepantie kan geconstateerd worden tussen de tweede en derde deelvraag en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om deze discrepantie te verkleinen?
Gericht op
gemeente Leerdam
Samenvatting
Het proces van een bouwaanvraag is onderzocht en vergeleken met aanvragen in gemeenten vergelijkbaar aan Leerdam. Er is antwoord gegeven op de vraag in hoeverre het proces in Leerdam doelmatig wordt uitgevoerd.
Rapport document