Beleidsnota's Leerdam. Nuttig, noodzakelijk, efficiënt?

16-05-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Leerdam
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Was het opstellen en vaststellen van de beleidsnota nuttig, noodzakelijk (doeltreffend) en efficiënt?
Gericht op
gemeente Leerdam
Samenvatting
Het onderzoek is vooral gericht op het proces van beleidsvorming tot uitvoering van taken, zijn beleidsnota's altijd noodzakelijk voor het maken van goed beleid en besluitvorming?
Rapport document