Planning en Control Functie gemeente Leerdam

12-01-2010 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000344
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe valt de werking van de planning en control functie van de gemeente Leerdam te verklaren en mogelijkerwijs te verbeteren?
Gericht op
gemeente Leerdam
Samenvatting
De rekenkamer van de gemeente Leerdam heeft onderzoek verricht naar de planning en control functie met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk handelen alsook van d
Rapport document