Doorwerkingsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid

08-02-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000344
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In welke mate zijn verbeteringen gerealiseerd in de beleidsformulering, financieel beheer, regievoering en monitoring van het onderwijsachterstandenbeleid sinds het rekenkamerrapport ‘Kind van de rekening’ uit 2012?
Gericht op
gemeente Leerdam
Samenvatting
De rekenkamer wil nagaan in welke mate er sinds 2012, toen het onderzoek Onderwijsachterstandenbeleid is aangeboden aan de raad, positieve ontwikkelingen te melden zijn over het Onderwijsachterstandenbeleid
Rapport document