Programmabegroting 2007

27-06-2007 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000282
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre voldoet de programmabegroting 2007 van de gemeente Leerdam aan de te stellen eisen en in hoeverre is deze begroting te gebruiken als instrument om kaders te stellen, middelen te alloceren, bij te sturen en te verantwoorden?
Gericht op
gemeente Leerdam
Samenvatting
De rekenkamer heeft de kwaliteit van de programmabegroting en de doorwerking ervan onderzocht. Naast kwaliteit wordt ook gekeken naar de manier van tot standkoming van de begroting
Rapport document