Evaluatie Inkoop in de prijzen

05-01-2011 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000344
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Welk effect heeft het rapport “Inkoop in de Prijzen” gehad op het proces van inkoop en aanbesteding binnen de gemeente Leerdam?
Gericht op
gemeente Leerdam
Samenvatting
Het onderzoek heeft enerzijds tot doel het inkoop- en aanbestedingsproces te optimaliseren en anderzijds tot doel om de effectiviteit van rekenkameronderzoek te beoordelen.
Rapport document