Zicht op schaarse vergunningstelsels

17-01-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000406
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre is de raad door het college geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen bij schaarse vergunningstelsels?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
In dit onderzoek is nagegaan of het college van B en W de gemeenteraad voldoende informeert over een schaars vergunningstelsel. Amsterdam heeft 19 schaarse vergunningstelsels en mogelijk neemt dit aantal toe in de komende jaren.
Rapport document