Rekenkamerkompas

07-02-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b8dd1680c117000282
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Sturen op eigen professionaliteit
Gericht op
NVRR
Samenvatting
Dit Kompas is bedoeld om leden van rekenkamers en rekenkamercommissies van gemeenten, provincies en waterschappen te ondersteunen bij het sturen op eigen professionaliteit.
Rapport document