Handhaving en overlast

05-02-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Draagt het handhavingsbeleid van de gemeente Amsterdam voldoende bij aan het verminderen van sociale overlast in buurten?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
In dit onderzoek is de rekenkamer nagegaan wat de gemeentelijke handhaving bijdraagt aan het bestrijden van sociale overlast in Amsterdam.
Rapport document