Doelmatigheid afvalstoffenheffing in Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

01-12-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 53429f4f903ee9b1085938d1
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers met elkaar
Onderzoeksvraag
Hoe wordt de heffing afvalstoffen in de betreffende Westfriese gemeenten bepaald en welke factoren zijn hierbij van invloed, zowel intern (de mate van kostendekkendheid, het toerekenen van activiteiten, door de raad gestelde kaders etc.) als extern (de heffing vanuit de afvalverwijderaar en afvalverwerker, de kosten inzake GR CAW, etc.)?
Gericht op
Gemeenteraden, Gemeenschappelijke regeling afvalbedrijf
Samenvatting
Tarieven afvalstoffenheffing in Westfriesland behoren tot de hoogste van Nederland. Het blijkt dat historische afspraken met het afvalbedrijf en het (regionaal) beleid de belangrijkste oorzaken hiervan zijn . De raden zijn beperkt in positie geweest.
Rapport document