Een mozaïek van ambities en belangen, Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht

05-03-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656bcdd1680c1170004e4
Onderzoek door: Regioplan
Onderzoeksvraag
Welke doelstellingen zijn door de gemeente Stichtse Vecht in de afgelopen vier jaar geformuleerd ten aanzien van bevordering van de lokale economie en welke acties/activiteiten waren hieraan verbonden tegen welke kosten?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
De gemeente Stichtse Vecht heeft sinds de fusie in 2011 de uitdaging om het economisch beleid aan te scherpen serieus opgepakt. Er is gewerkt aan een coherente economische visie op de toekomst van de gemeente. Het is nu tijd voor reflectie en focus.
Rapport document