Effectiviteit van Duurzaam inkopen

18-03-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Zoetermeer
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: twINKel
Onderzoeksvraag
In hoeverre voldoet de praktijk in Zoetermeer aan de kaders voor Duurzaam Inkopen en welke verbetermogelijkheden zijn er om met inkopen en aanbesteden bij te dragen aan de realisatie van de duurzaamheidsambities van Zoetermeer?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Ondanks stevige ambities tav duurzaam inkopen, scoort Zoetermeer vergeleken met andere gemeenten niet hoog. Hoe doelmatig en doeltreffend is het beleid? Een onderzoek naar mogelijkheden om via duurzaam inkopen de duurzaamheidsambities te realiseren.
Rapport documenten