Quick Scan - Informatiebeveiliging gemeente Zoetermeer

18-03-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003e2
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Prae Advies & onderzoek
Onderzoeksvraag
Heeft de gemeente Zoetermeer de informatiebeveiliging voldoende georganiseerd en geborgd?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Gemeenten beheren veel persoonlijke en gevoelige data van burgers. Dienstverlening verloopt steeds meer digitaal. Tegelijkertijd neemt de dreiging van cybercrime toe. Dit onderstreept het belang van een goede informatiebeveiliging, ook in Zoetermeer.
Rapport documenten