Werken aan perspectief. Een onderzoek naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Utrecht.

26-03-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003b6
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Heeft de gemeente Utrecht voldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente Utrecht voor uitkeringsgerechtigden in de arrangementen 3 en 4 doeltreffend en doelmatig is?
Gericht op
Gemeenteraad Gemeente Samenwerkingspartners College van B&W
Samenvatting
Rekenkamer Utrecht onderzocht in 2018 welke kenmerken uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en hoe de gemeente Utrecht invulling geeft aan de dienstverlening aan deze doelgroep op het gebied van werk en activering.
Rapport documenten