LVO - Deelonderzoek I. Rapportage bevoegdheden gemeenteraad in relatie tot LVO

31-12-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000356
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe kan de Raad haar bevoegdheden effectief uitoefenen? Welke informatie moet de Raad daarvoor op welk moment krijgen? Welke vraag c.q. opdracht zou de Raad daarvoor bij het College moeten neerleggen?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
De rekenkamer ontving van de raad inz. de kwestie LVO het verzoek advies uit te brengen. In dit onderzoek behandelt de rekenkamer het deel van de vraag dat betrekking heeft op de bevoegdheden v.d. raad m.b.t. het V.O. in Maastricht in relatie tot LVO
Rapport document