LVO - Deelonderzoek II. Rapportage Monopoliepositie en onderwijskwaliteit

31-12-2018 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656b9dd1680c117000356
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Is de monopoliepositie van LVO Maastricht nadelig bij het zoeken naar toekomstbestendige oplossingen en zijn er mogelijkheden om, bij het feitelijk bestaan van een monopoliepositie, effectief (toe)zicht te houden op ontwikkelingen in het onderwijs in de stad.
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Voor- en nadelen v.e. bestuurlijk monopolie kritisch beschouwd. Kan een bestuurlijk monopolie voldoende waarborgen bieden om een goede onderwijskwaliteit te realiseren. Bevordert concurrentie de onderwijskwaliteit?
Rapport document