Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten

07-03-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre is het beleid in de periode 2005-2018 om met behulp van warmtenetten de warmtevoorziening te verduurzamen weloverwogen tot stand gekomen?
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Samenvatting
Na een verkennend onderzoek heeft de rekenkamer besloten om nader onderzoek te doen naar het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening.
Rapport document