Handreiking Financiele Bindingen provincie Noord-Brabant

18-04-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c1170003e4
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Centrale onderzoeksvraag
Gericht op
Provinciale Staten Noord-Brabant
Samenvatting
De Zuidelijke Rekenkamer biedt d.m.v. een handreiking en achtergronddocument handvatten aan Provinciale Staten om goed zicht te hebben op de ‘financiële bindingen’ en om hun kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen vervullen.
Rapport documenten