Handreiking Financiele Bindingen provincie Limburg

18-04-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Zuidelijke Rekenkamer
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Centrale onderzoeksvraag
Gericht op
Provincie Limburg
Samenvatting
De Zuidelijke Rekenkamer biedt d.m.v. een handreiking en achtergronddocument handvatten aan Provinciale Staten om goed zicht te hebben op de ‘financiële bindingen’ en om hun kaderstellende en controlerende rol goed te kunnen vervullen.
Rapport documenten