Rekenkameronderzoek naar de nieuwe P&C cyclus

23-04-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 526656badd1680c117000404
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: BMC
Onderzoeksvraag
De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek graag onderzoeken of de veranderingen in de P&C-cyclus vanaf 2014 ook het effect hebben bereikt dat beoogd werd. Om invulling te geven aan deze doelstelling heeft de Rekenkamercommissie de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: In hoeverre is de nieuwe Planning en Controlcyclus doeltreffend en doelmatig? Om
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Enige jaren geleden zijn besluiten genomen om de P&C-cyclus te vereenvoudigen en op onderdelen anders in te richten. Dit met het doel om het functioneren van raad, college en ambtelijke organisatie te versterken. Inmiddels is hiermee de nodige ervari
Rapport document