Onderzoeksrapport 'It is mei sizzen net te dwaan' - Informatiebeveiliging en privacy Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

09-05-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Achtkarspelen
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Prae Advies en onderzoek, Utrecht
Onderzoeksvraag
(1) Voldoet de beleidsuitvoering van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ten aanzien van informatieveiligheid en privacywetgeving, vastgelegd in beleid, kaders en procedures aan gestelde (wettelijke) eisen en worden ze (ook in houding en gedrag) gehandhaafd en worden de raden in staat gesteld dit periodiek te controleren?
Gericht op
Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Samenvatting
Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de stand van de informatiebeveiliging en gegevensbescherming bij de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de wijze waarop de raden in staat worden gesteld dit periodiek te controleren.
Rapport document