Risicomanagement sociaal domein gemeente Leusden

03-06-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Werkt het risicomanagementsysteem in Leusden, gezien de financiele tegenvallers in het sociaal domein in 2017 en 2018?
Gericht op
Gemeente Leusden
Samenvatting
Leusden heeft het risicomanagementsysteem goed ingericht, maar desondanks heeft de gemeente geen grip op de zorguitgaven. Met dit probleem kampen meerdere gemeenten in Nederland.
Rapport document