De zorg voor elkaar? Een verkenning van het speelveld van de drie decentralisaties in de gemeente Krimpenerwaard

19-03-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Krimpenerwaard
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Unravelling
Onderzoeksvraag
“Hoe ziet het huidige speelveld van de drie decentralisaties eruit bij de gemeente Krimpenerwaard?”
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
De verkenning geeft een overzicht van het speelveld van de drie decentralisaties, zoals toegangsvormen, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en een SWOT-analyse. Het eindresultaat bestaat uit een notitie en een infographic.
Rapport documenten