De opvolging van de aanbevelingen van rekenkamerrapporten onderzocht Schiedam

13-05-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Schiedam-Vlaardingen
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Centrale onderzoeksvraag: Wat deed het gemeentebestuur van Schiedam met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zoals opgenomen in de rapportages over de jaren 2013-2016?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Het rapport bevat de weergave van het onderzoek naar het bereik en het effect van de aanbevlingen in de rekenkamerraporten over de jaren 2013-2016.
Rapport document