Ouder worden in Vlaardingen

14-06-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Schiedam-Vlaardingen
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: 7 zebra's
Onderzoeksvraag
In welke mate en op welke wijze geeft de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van (groepen) oudere inwoners van Vlaardingen aanleiding tot specifieke beleidsmatige aandacht, gegeven de algemene doelstellingen van de Wmo 2015?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Onderzoek waarin de leefwereld van ouderen centraal staat. Een explorerend onderzoek, zonder normenkader, waarbij praktijkbevindingen het uitgangspunt vormen voor conclusies en aanbevelingen.
Rapport document