Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2018

12-06-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Breda
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe staat het met de leesbaarheid, doelen, financiële positie, inhoudelijke beleidsverantwoording Jaarverslag
Gericht op
gemeente Breda
Samenvatting
Leesbaarheid Jaarverslag is nog niet heel goed. De financiële positie van Breda is zorgelijk. Veel ambities, weinig reserve, negatief exploitatiesaldo, solvabiliteit is onder 20% gezakt, schulden stijgen weer tot hoog niveau. Te weinig beleidsverantw
Rapport document