Rekenkamerrapport Zelf doen, uitbesteden, inhuren of samenwerken

20-06-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Epe
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Public Profit
Onderzoeksvraag
Hoe geeft de gemeente vorm aan afwegingen tussen zelf doen en uitbesteden bij de uitvoering van gemeentelijke taken en opdrachten en, indien gekozen wordt voor uitbesteding, hoe houdt de raad daar dan grip op?
Gericht op
Overheid
Samenvatting
In de gemeente Epe speelt de afweging tussen het zelf uitvoeren van taken en opdrachten en het uitbesteden daarvan. De Rkc was benieuwd naar de afwegingen die de gemeente maakt bij het zelf uitvoeren dan wel het uitbesteden van taken en opdrachten.
Rapport document