Handhaving en evenementen

18-09-2017 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Dalfsen
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Pro Facto
Onderzoeksvraag
Wat is het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Dalfsen ten aanzien van de fysieke leefomgeving, de APV, de DHW en evenementen, welke prioriteiten worden gesteld en hoe wordt dit uitgevoerd? Hoe verloopt het proces van vergunningverlening bij evenementen vanuit openbare orde en veiligheidsoogpunt, hoe wordt samengewerkt en hoe worden risico's ingeschat en beheerst?
Gericht op
juridisch en bestuurskundig onderzoek
Samenvatting
Het onderzoek beperkt zich tot toezicht en handhaving binnen het domein van de fysieke leefomgeving en de openbare orde en veiligheid
Rapport document