Rekenkameronderzoek 'Financieel perspectief Zutphen' Een wankel geheel

26-04-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Zutphen
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Galesloot Onderzoek en Advies
Onderzoeksvraag
Op verzoek van de gemeenteraad van Zutphen heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar informatieoverdracht van het college naar de raad, over de financiële tekorten in het sociaal domein. Hoe en wanneer is informatie – die de toedracht naar het slechte financiële perspectief van Zutphen had kunnen duiden – gedeeld door het college met de raad? Het onderzoek is gericht op financiële informatie over de structurele tekorten in het sociaal domein (13 miljoen euro volgens programmabegroting 2019-2022).
Gericht op
gemeenteraad Zutphen ea
Samenvatting
De rkc heeft onderzoek gedaan naar informatieoverdracht van het college naar de raad, over financiële tekorten in het sociaal domein. De rkc concludeert dat de raad onvoldoende is geïnformeerd over de financiële situatie, risico’s en onzekerheden.
Rapport documenten