Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp, gemeente Medemblik

24-05-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeente en betrokkenen in de 0de, 1ste en 2de lijn van de jeugdhulp en wat betekent dit voor de doeltreffendheid van de jeugdhulp in Medemblik.
Gericht op
Gemeenteraad, college en gemeentelijke organisatie
Samenvatting
De ontwikkelingen in het beleid op het gebied van jeugdhulp (vanaf de aanloop naar de transitie) en in de uitvoering (situatie begin 2019) zijn onderzocht. De focus ligt op de samenwerkingsrelaties tussen de gemeente Medemblik en zorgorganisaties.
Rapport document