Grote Projecten Hoorn, Sturen en beheersten in de tegenwoordige tijd

03-09-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Hoorn
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Bongers Onderzoek & Advies
Onderzoeksvraag
In hoeverre is uitvoering gegeven aan de besluitvorming door de raad naar aanleiding van de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek “Grote Projecten, Wie is aan zet?” uit 2012?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Dit is een vervolgonderzoek op "Grote Projecten, wie is aan zet?" uit 2012. De rkc concludeert dat aanbevelingen uit 2012 onvoldoende zijn opgevolgd en dat de gemeente nog steeds grote risico's loopt bij de sturing en beheersing van grote projecten.
Rapport document