Toezicht en handhaving in het ruimtelijk domein

29-03-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Coevorden
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Pro facto
Onderzoeksvraag
In hoeverre zijn toezicht en handhaving door de gemeente Coevorden in het ruimtelijk domein effectief en hoe doeltreffend is de samenwerking met andere organisaties.
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Onderzoek naar toezicht en handhaving in het fysieke domein. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Coevorden toezicht houdt en handhavend optreedt. Ook de samenwerking met andere organisaties is onder de loep genomen.
Rapport document