Verkeersveiligheid rondom scholen in de gemeente Krimpenerwaard

13-08-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Krimpenerwaard
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Het doel van dit onderzoek is om de gemeenteraad inzicht te bieden in de stand van zaken ten aanzien van de verkeersveiligheid rondom scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Krimpenerwaard en waar zinvol aanbevelingen te formuleren ter verbetering.
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
Bij 6 basis- en 2 middelbare scholen is de verkeerssituatie én de beleving daarvan bij diverse betrokkenen bekeken. Verbetering is mogelijk in de fysieke situatie en verkeerseducatie. De gemeente kan de reactieve aanpak ombuigen in een proactieve.
Rapport document