Rekenkamerbrief Beleidsscan VN-verdrag handicap

04-11-2019 | Rapport
Type onderzoek: Rechtmatigheid
Onderzoek door: NVRR. Voor rekenkamer Utrecht: Sylvia van Leeuwen
Onderzoeksvraag
Centrale onderzoeksvraag: heft de gemeente Utrecht invulling gegeven aan de verplichting on in het beleid voor het sociaal domein invulling te geven aan het VN-verdrag handicap?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Samenvatting van het rapport
Rapport documenten