Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging

23-09-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Utrecht
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Centrale onderzoeksvraag: uitvoering aanbevelingen uit eerder rekenkamerrapport
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Visie van de rekenkamer op de raadsbrief Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief en de Actieagenda Werkbeweging.
Rapport document