Rekenkamerbrief Informatie vastgoed 2019

19-06-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): utrecht
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Bevat een analyse van de verstrekte documenten en een toelichting op de gevraagde investeringsbeslissingen. Verder informatie over stand van zaken uitvoering aanbevelingen van de rekenkamer
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Brief over de kwaliteit van de informatie in het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2019 en de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2019-2023 en uit uitvoering van aanbevelingen uit eerder rekenkameronderzoek nar vastgoedinformatie.
Rapport document