Rekenkamerbrief raadsbesluit Beperkt in beeld

26-03-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Utrecht
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe staat het met de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport Beperkt in Beeld?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Het rekenkamerrapport Beperkt in beeld (december 2017) gaat over de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking. Oordeel rekenkamer over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen uit dit rapport.
Rapport document