Duurzaamheid gemeente Ede: Ligt de gemeente op koers om haar doelen te behalen?

30-09-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 56262e9b0b40a2c40068c417
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: CE Delft
Onderzoeksvraag
Ligt de gemeente Ede op koers voor wat betreft de door haar geformuleerde doelstellingen voor duurzaamheid?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De Rekenkamercommissie Ede heeft onderzocht of de gemeente Ede op koers ligt met het duurzaamheidsbeleid. De Startnotitie duurzaamheid voor de periode 2015-2018 is hierbij het vertrekpunt.
Rapport documenten