Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO)

26-11-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Zoetermeer
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Panteia
Onderzoeksvraag
Hoe effectief en efficiënt is onafhankelijke cliëntondersteuning in Zoetermeer?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Elke gemeente moet aan cliënten (levensbreed) gratis OCO bieden. Maar veel inwoners kennen OCO niet, de precieze taak is onduidelijk en vaak beperkt tot de WMO. Zoetermeer werkt aan gebiedsgerichte ondersteuning en OCO krijgt daarin ook een rol.
Rapport documenten