Wachttijden in de jeugdhul

26-11-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Leeuwarden
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
1. Wat zijn de aard en omvang van de wachttijden in de jeugdhulp? 2. Wat zijn oorzaken van de wachttijden? 3. Wat zijn landelijke ontwikkelingen op het gebied van wachtlijsten in de jeugd-hulp en (in hoeverre) wijkt de situatie in Leeuwarden hier vanaf en wat zijn daar dan eventueel oorzaken van?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Onderzoek naar de aard en omvang van wachttijden in de specialistische jeugdhulp. Uit het onderzoek blijkt dat er niet systematisch wordt gemeten hoe lang wachttijden zijn en welke zorgaanbieders wel of niet aan de Treeknormen voldoen.
Rapport document