Doeltreffendheid en Doelmatigheid Duurzaamheidsbeleid Eigen Bedrijfsvoering, gemeente Medemblik

28-10-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe is het beleid en uitvoering van de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering en wat betekent dit voor de voorbeeldrol van Medemblik op het gebied van duurzaamheid?
Gericht op
Gemeenteraad, college en gemeentelijke organisatie
Samenvatting
Gemeenten hebben een belangrijke rol in het vormgeven en uivoeren van beleid op het gebied van duurzaamheid. Medemblik wil ook een voorbeeldrol vervullen. De RKC heeft vanuit dat perspectief vier thema’s van de eigen bedrijfsvoering onderzocht.
Rapport document