Zicht op subsidies

09-10-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Oost-Nederland
Type onderzoek: Doelmatigheid Rechtmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hebben PS en GS voldoende inzicht in de omvang en werking van het subsidie-instrument om (bij) te kunnen sturen?
Gericht op
PS Gelderland
Samenvatting
Het zicht op het doelbereik van de door de provincie Gelderland verstrekte subsidies kent beperkingen. Dit komt o.a. doordat verbeteringen uit uitgevoerde evaluaties nauwelijks worden geïmplementeerd.
Rapport document