Een complexe verhouding

13-11-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Oost-Nederland
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Draagt de inzet van de provincie Gelderland (en de omgevingsdiensten) op het gebied van VTH bij aan de naleving van de regels door de bedrijven die onder het provinciaal bevoegd gezag vallen?
Gericht op
PS Gelderland
Samenvatting
Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij complexe bedrijven. De Rekenkamer onderzocht of de inzet van de prov. Gelderland hierbij bijdraagt aan haar ambitie: een gezonde en veilige leefomgeving.
Rapport document