Toegang tot de Wmo Rekenkameronderzoek vanuit cliëntperspectief

16-12-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Nijmegen
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: ZorgfocuZ
Onderzoeksvraag
Hoe is de toegang tot de Wmo in Nijmegen georganiseerd, hoe wordt die door cliënten ervaren en in hoeverre wordt voldaan aan de wettelijke en beleidsmatige uitgangspunten
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Conclusies in steekwoorden: De organisatie van de toegang tot de Wmo is in opzet goed, maar beperkt bekend bij inwoners. Door knelpunten in de uitvoering staat de toegang onder druk; ook zijn er risico's voor de rechtszekerheid van cliënten.
Rapport documenten