Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen gemeente Stichtse Vecht

20-12-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Stichtse Vecht
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: I&O Research
Onderzoeksvraag
In hoeverre leidt de manier waarop de gemeente Stichtse Vecht klachten en bezwaren voorkomt, alsmede meldingen, klachten en bezwaren behandelt en oplost tot tevredenheid bij burgers en tot een doeltreffende en doelmatige inzet van middelen?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Inwoners van Stichtse Vecht geven een onvoldoende voor de afhandeling van hun klacht, bezwaar of melding. Men vindt de afhandeling te lang duren en de communicatie onvoldoende. Informele afhandeling leidt tot meer tevredenheid.
Trefwoorden: klacht bezwaar melding
Rapport document