Evaluatie van de samenwerking tussen de gemeenten Bloemendaal en Heemstede op het gebied van de automatisering en informatisering

15-11-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissies Bloemendaal en Heemstede
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau: Berenschot
Onderzoeksvraag
1. Op welke wijze heeft de ICT-governance invulling gekregen en wat was daarvan het effect op de ICT-samenwerking? 2. Hoe hebben de organisatievormen van de ICT-samenwerking en de wijze waarop daarin gewerkt wordt, (de uitvoering) bijgedragen aan het resultaat van de ICT-samenwerking? 3. Wat zijn de opbrengsten en kosten van de ICT-samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal? 4. Kan de samenwerking worden ontvlochten en zo ja, wat zijn daarvan de gevolgen?
Gericht op
gemeenten
Samenvatting
De rekenkamercommissies van Bloemendaal en Heemstede onderzochten in 2019 de ICT samenwerking tussen beide gemeenten, die in 2014 startte. Zij concluderen dat de automatisering is verbeterd, maar de aansturing verbetering behoeft.
Rapport document