Rekenkameronderzoek Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

19-09-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Soest
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau: RHDHV
Onderzoeksvraag
Wat vragen c.q. verlangen de gemeenten van RMN en maakt RMN deze verwachting waar? Dit onder verwijzing naar artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling, waarin staat dat RMN de ambitie heeft om de haar opgedragen taken op een effectieve, efficiënte, kwalitatief hoogwaardige en klantvriendelijke manier uit te voeren?
Gericht op
Vijf gemeenten
Samenvatting
Vijf rekenkamercommissies hebben, i.s.m. een onderzoeksbureau, de doeltreffendheid onderzocht van een gemeenschappelijk Reinigingsbedrijf.
Rapport document