Externe Inhuur & Uitbesteding

16-12-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Zeeland
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Voldoet de sturing door Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zeeland op externe inhuur en op uitbesteding door de provinciale organisatie aan doelmatigheids- en doeltreffendheidsnormen? Welk effect heeft de toenemende mate van netwerksturing door de Provincie Zeeland op de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten op het terrein van externe inhuur en uitbesteden? Welke sturingsmogelijkheden hebben Provinciale Staten van Zeeland bij externe inhuur en uitbesteding door aan de Provincie verbonden partijen?
Gericht op
Provinciale organisatie en verbonden partijen
Samenvatting
Het onderzoek beschrijft hoe de sturing op externe inhuur en uitbesteding zich verhoudt tot de doelmatigheid en doeltreffendheidsnormen die relevant zijn voor de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten.
Rapport document